Zdravstveni turizam
 PUTEVI I STRANPUTICE

IV Kongres banja sa međunarodnim učešćem, koji je u organizaciji Udruženja banja Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, održan u Vrnjačkoj Banji 15. i 16. maja 2012. godine, postavio je pred učesnike težak zadatak postavljajući pitanja "Kako da se zdravstveni turizam formira kao profitni centar srpskog turizma", "Kako definisati sve medicinske i etno komponente kojima Srbija raspolaže, a koje se mogu ugraditi u održivi autentični srpski zdravstveni turizam" i "Kako definisati predlog Zakona o banjama sa kojim treba izaći pred zakonodavca".

U periodu nerešenog statusa srpskih banja koje su, po rečima Prof.Dr Milisava Čutovića (Medicinski fakultet Beograd) "Još pre jednog veka bile deo evropskog sistema lečilišta i turistička atrakcija", učesnici Kongresa složili su se da su banje Srbije značajne zdravstveno-turističke destinacije u kojima je prošle godine ostvarena polovina ukupnog broja turističkih noćenja u zemlji, da u njima treba da se okupljaju sve generacije, da u njih gosti treba da dolaze i radi preventive i uživanja u wellnessu i radi lečenja, da je dobra inicijativa koju je izložio Prof. Dr Dragan Delić, predsednik Zdravstvenog saveta Srbije, da se u sistem zdravstvenih ustanova "Uvede nova institucija banjsko-klimatsko lečilište sa zadatkom prevencije, rehabilitacije i lečenja isključivo prirodnim faktorima".

Gosti i predavači Kongresa: Prof.Dr Zeki Karagulle (potpredsednik Evropskog udruženja banja i predsednik Udruženja banja Turske) sa temom"Hamam - autentična wellness i spa tradicija iz Turske", Dr Laszlo Pucko sa temom"Izazovi i mogućnosti za banje - šta razvijati a šta izbegavati", Prof. dr Kai Illing (Univerzitet primenjenih nauka, Bad Gleichenberg, Austrija) sa temom "Autentični srpski wellness - od ideje do realizacije", Prof.Dr Jovan Popesku (Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta "Singidunum") sa temom "Turistički menadžment banja Srbije", Dr Gorana Isailović i grupa autora sa Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu i Medical Spa Asocijacije "Jedinstveni srpski wellness koncept - od wellnessa do selfnessa", Prof.Dr Milica Lazović iz Instituta za rehabilitaciju u Beogradu "Značaj balneoterapije u rehabilitaciji" i drugi ugledni stručnjaci iz oblasti medicine, turizma i menadžmenta, ispunili su očekivanja.

Po rečima Vladana Veškovića, sekretara Udruženja banja Srbije, " Želeli smo da  na ovom Kongresu uobličimo konkretne predloge za rešenje većine problema koji opterećuju zdravstveni turizam Srbije i sada sa njima izlazimo pred nadležne institucije. Od 2. juna 2012. godine na sajtu Udruženja stajaće naš predlog Zakona o banja i svi koji imaju primedbe i predloge mogu da ih iznesu".

Na IV Kongresu značajno mesto zauzeo je i Okrugli sto na temu "Ciljevi regionalne saradnje banja Balkana - II Balkan Spa Summit", na kome su učestvovali predstavnici Turske, Bugarske, Makedonije, Mađarske i Srbije ističući potrebu za pronalaženjem autentičnog pristupa zdravstvenom-banjskom turizmu sa svim odlikama prostora na kome se nalaze. 

U toku Kongresa, koji su pratila i brojna dešavanja, poput posete obližnjem manastiru Ljubostinji, prezentacije i izložbe, Dr Dejan Stanojević, predsednik Upravnog odbora Udruženja banja Srbije, jedan od uvodničara Okruglog stola i direktor Specijalne bolnice "Merkur" Vrnjačka Banja, svečano je otvorio i novi Balneo centar u okviru termomineralnog kupatila.

Zaključci IV Kongresa banja biće osnova za nastup predstavnika Udruženja banja Srbije na II Balkan Spa Samitu u Turskoj (4-7.10.2012) kada će biti predstavljen novi i atraktivni turistički proizvod na ovim prostorima - Banje Balkana, oko koga će se okupiti svi koji misle da je ovo budući turistički brend.

 

   

    

           

Udruženje banja Srbije
Serbian Spas Association

+381 36 611109, 611110
udruzenjebanja@gmail.com
www.serbianspas.org 

  
početna strana