Zdravstveni turizam
 

ZDRAVSTVENI, WELLNESS

 
I SPA TURIZAM
 

   

   

   

        

   

U organizaciji Klastera zdravstvenog, wellness i spa turizma Srbije, a uz podršku Nacionalne agencije za regionalni razvoj, u hotelu M u Beogradu 6. novembra 2012. godine održana je Četvrta Regionalna konferencija o zdravstvenom, wellness i SPA turizmu.

Osnovne teme konferencije, koja ima za cilj promociju klasterizacije u turizmu, sa primerima dobre prakse iz zemlje i regiona, bile su: "Klasteri", "Najnoviji trendovi u welness i SPA industriji" i "Primeri dobre prakse iz regiona". Predavači Mr Nataša Ranitović (Predsednica Klastera zdravstvenog, wellness i spa turizma Srbije), Dr Nata Ćirić (Samostalni savetnik u Ministarstvu finansija i privrede, Sektor za turizam), Dr Milica Lazović (Direktorka Instituta za rehabilitacihu Srbije), Vesna Vlatković (PR&Marketing menadžer A Hoteli), Atila Vereš (Direktor Fonda Klastera zdravstvenog turizma Vojvodine), Branka Bošnjak (BG Projekt Studio), Mojca Gradišek (podpredsednica Hrvatske gospodarske komore, sektor za turizam) i drugi, obrađivali su teme vezane za zakonsku regulativu i klastere u zdravstvenom turizmu, inovacije u wellness i spa industriji, nove pravce u projektovanju, rekreativne sadržaje i druge.

Nakon iznetih stavova i pratećih diskusija, zaključci Četvrte Regionalne konferencije o zdravstvenom, wellness i SPA turizmu su da je "Medical SPA kategorija koja ima preduslove za najveći rast u narednih 10 godina, da zahvaljujući broju banja i kvalitetu voda na kojima se zasniva njihovo poslovanje, Srbija ima veliki potencijal za razvoj turizma, ali preduslov za to je da se napravi segmentacija tržišta i kreiraju proizvodi prilagođeni zahtevima određenih kategorija potrošača.Takođe, potrebno je pratiti trendove i u skladu sa stručnim znanjem stvoriti sopstveni jedinstven proizvod".

  Konferenciju je pratio i svečani deo na kome su dodeljena priznanja:
 Wellness Award 2012
"Kraljevi čardaci" Kopaonik - Wellness hotel godine
VOX Trade - Opremanje Wellness i SPA centara
Arhitektonski fakultet u Beogradu - priznanje za zbornik radove studenata treće godine na   temu "Rekreativni sadržaji"
Ansambl "Lola Klasik" - "Muzika koja inspiriše"
Sanja Marinković - Wellness Lice godine
"Turistička plava zvezda" 2012
Planinka AD - Prolom banja - banjski wellness
Institut za rehabilitaciju Srbije - investicija godine-investicija u banju "Selters"
Turistička organizacija Niš - publikacija godine - publikacija "Boje Niša"
Turistička Organizacija Jagodine - turistička destinacija godine
Ištvan Dekanj, novinar dnevnog lista "Politika" - turistički novinar

Klaster zdravstvenog, wellness
i spa turizma Srbije

+381 11 2601551
velnes.klaster@gmail.com
www.wellnessklaster.rs

 
     
 
home page