SVE ČARI VOJVODINE

Banje

Pod geslom "Doživite čari prelepe Vojvodine", na predlog lokalnih samouprava Kanjiže, Sente, Ade, Bečeja, Subotice, Bačke Topole i Malog Iđoša, 23. avgusta 2007. godine u Kanjiži je osnovan Fond Klaster Zdravstvenog Turizma Vojvodine u cilju podsticanja međusobnog povezivanja lokalnih samouprava, preduzeća, nosilaca znanja i institucija na teritoriji AP Vojvodine - organizacija srodnih delatnosti po konceptu. Klaster zdravstvenog turizma Vojvodine na evropskom nivou pruža mogućnosti za raznovrsno povezivanje, ukazuje na prirodne lepote, nacionalne parkove, vodeni svet Regije, Tisu, Dunav i Savu, mogućnosti sportskog, lovnog i ribolovnog turizma, aktivan odmor, brojne manifstacije, a pre svega na lekovite banje sa najsavremenijim tretmanima i wellness programima. Klaster prikazuje sklad ljudi i prirode, običaje, sačuvana umetnička i arhitektonska dela, kulturnu baštinu, proizvode i specijalitete svojstvene za područje Vojvodine.

Po rečima Jožefa Palinkaša, direktora Fonda, "U proteklom periodu Klaster je predstavljen, osim u Srbiji, i u Mađarskoj, Austriji, Italiji, Sloveniji i drugim zemljama a  sklopljeni su i brojni ugovori o pristupanju, kao i sporazumi o poslovno-tehničkoj saradnji. Značajan akcenat je dat ulozi Klastera na ostvarivanju Studije izvodljivosti i akcionog plana za razvoj banjskih centara i Marketing strategije razvoja turizma Vojvodine sa posebnim osvrtom na razvoj zdravstvenog turizma, wellness centara, međunarodnu i prekograničnu saradnju sa EU.

Danas Klaster čini preko 50 aktivnih članica iz 14 Opština, a u toku su potpisivanja sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa zainteresovanim Opštinama i članicama sa teritorije Vojvodine".

  

Fond Klaster Zdravstvenog Turizma Vojvodine
24420 Kanjiža, Aleja kestenova 32, Vojvodina, Srbija

 
početna strana
 

 

     

 ZNAČAJNI MEĐUNARODNI SPORAZUMI I PRIZNANJA
Euroregionalni sporazum o saradnji sa Republikom Mađarskom i Rumunijom, čime je kapacitet klastera sa 3.563 radnika povećan na 39.800 zaposlenih u zdravstvenom turizmu euroregije, što omogućava prodor na evropsko tržište. Nastavljen je rad na međunarodnim standardima "Eurospa" isticanjem osobenosti euroregije, osnivanjem Euroregionalnog turističkog Klastera za razvoj i Upravljanje sa posebnom pažnjom na očuvanje prirodne okoline, inovacije i nove tehnologije kao i na edukaciju potrebnih stručnjaka i kadrova putem oblikovanja međunarodne Ogledne Oblasti Evropske Turističke Edukacije u zdravstveno-ruralnom turizmu euroregije.
Krajem 2009. godine Klasteru je dodeljeno međunarodno priznanje Nacionalne Turističke Organizacije Republike Mađarske "Turizam Nizije" za zasluge i ostvarenu uspešnu međunarodnu saradnju Klastera sa partnerima iz susednih evropskih zemalja u okruženju.
Predstavnici Klastera su kao članovi radne grupe za turizam Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju Republike Srbije i Mađarske potpisali međunarodni protokol o saradnji po temama: razmena informacija, korišćenje evropskog programa za teritorijalnu, prekograničnu saradnju na poljima razvoja zdravstvenog, ruralnog i eko turizma, potpora razvoja turizma na Dunavu i Tisi, priznavanje međunarodnog statusa reke Tise i izgradnja međunarodnog rečnog graničnog prelaza u Segedinu i Kanjiži i druge