GAMZIGRAD

MESTO UZNESENJA MEĐU BOGOVE

Informacije

Turistička organizacija Zaječara

+ 381 19 421 521
toozajecar@nadlanu.com
www.toozajecar.co.rs

     

        

        

 

početna strana

 

   

Čudesna Srbija

Informacije

Turistička organizacija Kuršumlije
+381 27 380 963
kursumlijato@ptt.yu
www.kursumlija.co.yu
www.djavoljavaros.com

U septembru 2007. godine na Felix Romuliani - Gamzigradu, značajnom kulturno-turističkom središtu Srbije, zaviorila se zastava UNESCO-a, budući da je ovaj kasnoantički arheološki lokalitet stavljen na Listu svetske kulturne baštine.

Rimski imperator Gaj Valerije Maksimilijan Galerije sagradio je velelepnu utvrđenu palatu u pitomoj dolini kraj Crnog Timoka i nazvao je Feliks Romulijana, u čast svoje majke Romule. Neimarski poduhvat trajao je između 297. i 311. godine. Kompleks Felix Romuliana zahvata prostor od 6.5 ha i opasan je sistemom od 20 kula unutar kojih su carska palata, atrijumi, terme, prekrasni podni mozaici, visoki stubovi, mermerne skulputre i predmeti od granita roze boje i zelenog porfirita sa Peloponeza. Monumentalna zdanja su zidana sa ciljem da budu bezbedan dom za život i carev večni spomenik posle njegove smrti. Svojom lepotom naročito se ističu značajni mozaici Dionis, Venatori i Lavirint, koji se nalaze u stalnoj postavci Narodnog muzeja u Zaječaru. Na brdu Magura, nedaleko od palate, otkriven je sakralni kompleks sa dve grobnice i dva tumula, na kome su na lomačama spaljeni imperator Galerije i njegova majka Romula i tako uzneseni među bogove.

Da ovde sagradi svoju palatu, osim pitomog krajolika, imperatora Galerija motivisali su i brojni izvori termomineralne vode koja leči od reume. Zato je 1920. godine u neposrednoj blizini lokaliteta nikla i Gamzigradska banja, jedan od najznačajnijih turističko-zdravstvenih centara Srbije.

Ostaci čuvene rimske palate imperatora Gaja Galerija Valerija Maksimilijana udaljeni su oko 220 km od Beograda i nalaze se nedaleko od magistralnog puta Zaječar - Paraćin, 11 km od samog Zaječara.