Informacije

Turistička organizacija Kuršumlije
+381 27 380 963
kursumlijato@ptt.yu
www.kursumlija.co.yu
www.djavoljavaros.com

  Čudesna Srbija
LEPOTA NEVIĐENA

Padine Kučajskih planina u istočnoj Srbiji, naročito okolina sela Zlot, veoma su bogate speleološkim lokalitetima. Ističu se pećine Lazareva, Vodena, Mandina, Vernjikica i Hajdučica. Svi ovi lokaliteti poznati su pod zajedničkim nazivom Zlotske pećine.

Udaljena 3 km od Zlota, 14 km od Brestovačke banje i 21 km od Bora, na izlazu iz kanjona Lazareve reke, sa leve strane njenog korita, na 291 m nadmorske visine, nalazi se Lazareva (Zlotska) pećina, kolos među pećinama Srbije i izuzetna prirodna retkost. Po veličini, bogatstvu pećinskog nakita i životnjskog sveta, areheološkim i hidrološkim karakteristikama, spada među dest najznačajnijih i turistički najprivalačnijih pećina Evrope.
Prva ispitivanja Lazareve pećine izvršio je 1882. godine Feliks Hofman, a sedam godina kasnije istraživanja je objavio Jovan Cvijić. Turističko uređenje pećine počelo je 1953. godine.

Po jednoj legendi, pećina je dobila ime tako što su preživeli srpski vojnici, sa knezom Lazarom na čelu, posle Kosovskog boja bežeći od Turaka, našli pribežište baš u njoj. Po drugoj legendi, na njenom ulazu neki Lazar imao je svoju kovačku radnju. Za vreme svoje vladavine Turci su zazidali ulaz kako bi sprečili skrivanje hajduka i zbegova.

Na pojedinim mestima u samoj pećini pojavljuju se podzemna jezera, što ovaj prostor čini nestvarnim. U tom neobičnom svetu podzemne tišine i mraka za turiste je posebno atraktivan Glavni kanal sa Ulaznom dvoranom. Osim nje postoji još tridesetak dvorana od kojih je najveća visoka 70 m i zove se "Mačiji kanal". Po lepoti pećinskog nakita izdvaja se dvorana Slepih miševa, ali nije otvorena za posetioce da ne uznemire njene stanare koji se svake jeseni ovde okupljaju. U Evropi je registrovano 27 vrsta slepih miševa od čega se 23 vrste gnezde baš u Lazarevoj pećini.

Stalaktiti i stalagmiti, pećinski stubovi, draperije, bigreni i kalcitni oblici svih veličina i drugi pećinski nakit, krase ovaj veličanstveni podzemni prostor. Najveće i najlepše kompozicije i skulpture imaju svoja imena - Prestona dvorana cara Lazara, Koncertna dvorana sa carskom ložom, Fontana želja, Bizon, Slapovi, Dirigent itd.

Ukupna površina podzemnih prostorija je 9.907 m2. Za posetioce je uređena polovina istraženih kanala.
U neposrednoj blizini Lazareve pećine nekoliko seoskih domaćinstava je osposobljeno za prihvat gostiju.

Informacije

Turistička organizacija Srbije

+ 381 11 655 71 00
Fax: + 381 11 32 21 068
office@serbia.travel
www.srbija.travel

 

 

     

          

            

 
     
početna strana