TVRĐAVA  MEĐU  GOLUBOVIMA   

 


ČUDESNA SRBIJA

     

Nacionalni park Đerdap po svojim prirodnim i istorijskim obeležjima jedinstven je u Evropi. 1974. godine stavljen je pod zaštitu države. Obuhvata površinu od 63.680 hektara i prostire se 100 kilometara duž obale Dunava, od Golupca do Kladova, na teritorijama opština Golubac, Majdanpek i Kladovo. Celo područje pruža izvanredne uslove za turizam, lov i ribolov, sportove na vodi i druge vidove rekreacije.
Dominantno mesto na ulasku u Đerdapsku klisuru zauzima tvrđava Golubački grad, podignuta na nepristupačnoj steni, na visokim liticama. Strateški kontroliše sav saobraćaj uzvodno i nizvodno Dunavom. U periodu rimskih osvajanja Dunav je bio prirodan odbrambeni bedem te su utvrđenje, kroz istoriju, koristili Rimljani, Vizantinci, Bugari, Mađari i Srbi.
O nastanku imena grada govori više legendi ali su sve veoma slične. Prema jednoj, u glavnoj kuli, poznatoj pod nazivom "Šešir kula", bila je zatočena vizantijska carica Jelena. Zbog usamljenosti galija je golubove po kojima je grad i dobio ime. Druga legenda se oslanja na jata divljih golubova koja se ovde gnezde, a treća naziv tvrđave vezuje za njen izgled koji nalikuje golubovima na steni.
Tvrđavu Golubački grad, zidanu od kamena vađenog iz obližnjeg rudnika, čini devet kula visine do 25 metara sa drvenim konstrukcijama i stepenicama koje ih povezuju. Gradom dominira "Šešir kula", kasnije je pridodata topovska kula, a u sredini je izgrađena četvrtasta kula sa kapelom što ukazuje da je tu, verovatno, bio pravoslavni hram.
Prilikom prvih arheoloških istraživanja oktriven je veliki broj predmeta od keramike, gvožđa i drveta, dosta bronzanog i bakarnog novca kao i petnaestak zlatnih novčića.
Impozantan i turistički izuzetno atraktivan, Golubački grad je prilično nepristupačan i spreman za ulaganja i rekonstrukcije.
U njegovom podnožju, u samom Golupcu, već petnaest godina se održavaju nacionalna i međunarodna takmičenja u jedrenju u kojima učestvuje preko 200 jedriličara. Stalni vetrovi i širina Dunava, koja ovde iznosi 5,8 kilometara, otvaraju sezonu jedriličarenja u maju i zatvaraju u septembru.
Smeštajni kapaciteti su sasvim ograničeni.

Kontakt: Turistička organizacija opštine Golubac
+ 381 12 78 145početna strana