Lovni/ Ribolovni Turizam
 

Lovna i ribolovna područja Srbije bogata su i popularna kako među domaćim, tako i među inostranim lovcima i ribolovcima. Osim brojnosti grla, prednost lovišta Srbije leži u činjenici da su lovišta okolnih zemalja već dobrim delom ispražnjena, a ribolovna područja Srbije nezagađena su i prepuna ribe.

Jedno od takvih područja nalazi se na sredokraći puteva koji povezuju Beograd, Novi Sad i Zrenjanin, u međurečju Begeja i Tise. To je ribarsko gazdinstvo "Ečka" koje poseduje terene za sportski ribolov na šarana, štuku, smuđa, soma i druge popularne riblje vrste. Ribarsko gazdinstvo "Ečka" upravlja Specijalnim rezervatom prirode "CARSKA BARA", ribolovnim carstvima SENT ANDREJA i JEZEROM JOCA, sa TRI LOVIŠTA, kao i sa smeštajnim kapacitetima HOTELA "SIBILA" (2*).

 
BARA-ALI CARSKA
 

Da li je Specijalni rezervat prirode "Carska bara", nadomak naselja Belo Blato, Perlez i Stajićevo, jedno od 10 "Idealnih mesta" Srbije, dobio ime po velikom broju različitih vrsta ptica koje obitavaju u njoj, ili možda po svom raskošnom sačuvanom prirodnom resursu koji predstavlja svojevrsno carstvo divljine, prirodni rezervat flore i faune, ili po tome što su, u neka ranija vremena, ovde lovili carevi i kraljevi, svejedno je,  jer je Bara zaista - Carska.

Ova oaza mira i netaknute prirode jedno je od najbogatijih staništa barskih ptica i retkih biljnih vrsta. Jedinstvenu celinu čine reka Stari Begej, slana kop, listiopadne i livadske šume, karakteristična stepa i oko 250 vrsta ptica, zbog čega je ovo dobro proglašeno za Ramsarsko područje, upisano u listu močvarnih područja od međunarodnog značaja. Neke od retkih ptica koje se ovde mogu videti su: orao belorepan, eja močvarica, livadska eja, kobac, mišar, čaplja kašikara i mnoge druge. Neke od njih su u "Crvenoj Knjizi" svetskih ugroženih vrsta. Kolonije vrana grakuša, koje ponekad broje i do 2.000 aktivnih gnezda, najveće su u Srbiji. Ovde se gnezde i druge ugrožene vrste poput ćubastih gnjuraca, kormorana, senica, lunja, drozdova i drugih. U vodama Starog Begeja i Carske bare žive čak 24 vrste riba iz 16 familija.
U Specijalnom rezervatu prirode "Carska bara" važi trajna zabrana lova, zabrana boravka u prirodi od 22h do 5 h kao i zabrana sportskog ribolova (osim na području Starog Begeja). Uslovi za opstanak retkih vrsta, a samim tim i foto safari, ovde su idealni, te iz sezone u sezonu raste broj kako ptica tako i turista. "Bird Watching" program (posmatranje ptica uz vodiča), jedan je od najorganizovanijih u Srbiji.

    

Turistima sa foto aparatima na raspolaganju su turistički brodovi kapaciteta do 50 osoba, čamci. Dobri šetači biraju 4 km dugu stazu zdravlja. U ponudi je i poseta Prirodnjačkoj kući u kojoj su izložene  preparirane zivotinje i foto galerija.

CARSKA BARA

+381 23 884025
turizam@carskabara.rs
www.carskabara.rs

   
      
   

Ribarsko gazdinstvo "Ečka" osmislilo je TRODNEVNE, PETODNEVNE i SEDMODNEVNE ARANŽMANE boravka ribolovaca i turista, sa smeštajem u hotelu Sibila (2*), ribolovom na jezeru Joca i izletima do Carske bare, jezera Sent Andreja, Kovačice, Idvora, sela Belo blato i Zrenjanina.

Ribarsko gazdinstvo "Ečka" 

+381 23 884 028
info@ribnjakecka.com

www.ribnjakecka.com

 
 SENT ANDREJA
Ribolovno carstvo SENT ANDREJA (Jezera Sent Andreja 1 i Sent Andreja 2) nalazi se u neposrednoj blizini Lukinog Sela, 17 km udaljeno od Zrnjanina, 58 km od Beograda, 62 km od Novog Sada i 100 km Temišvara. Jezera, nastala 1991. godine, poribljena su šaranom, somom, štukom i babuškom.
Ribolov je na njima zasnovan na principu "Catch & Release"- "Uhvati i pusti". Uhvaćena bela riba "babuška" može se poneti u sklopu dnevne dozvole, a šaran do 3 kg se može otkupiti po važećem cenovniku. Jezera su namenski  uređena, sa numerisanim pecaroškim mestima, klupama i nastrešnicama od trske. Od marta do oktobra, svih dana u nedelji, jezera su otvorena od 5 do 19 časova.
Kontakt telefon: +381 62 325509
   

 JEZERO JOCA
JEZERO JOCA, površine oko 700 ha, smešteno je u međurečju reka Tise i Begeja, najgušćem vodenom čvorištu Evrope. Pravi je dragulj prirode, najbolji prirodni revir za pecanje štuke u regionu, i raj za sportski ribolov zasnovan na principu "Catch & release" - "Uhvati i pusti". Jezero je, pored kapitalnih primeraka štuke, bogato i izuzetno krupnim primercima šarana, amura i tolstolobika.
Kontakt telefoni: +381 23 884645, +381 63325868, +381 63 326167
   

 LOVIŠTA
Lovno područje obuhvata tri lovišta: kod same Ečke, Srpskog Itebeja i Melenaca. Najatraktivniji lov je na velikim jezerima tokom jeseni i zime, i to na divlje guske i patke iz prirodnog legla, kao i na prepelice na poljoprivrednim i livadskim površinama. Divlje svinje love se na terenima obraslim trskom i šumom. Ima i srna, lisica i druge divljači.
Kontakt telefoni: +381 62 325167, +381 62 325187
   
     
 
početna strana