Manifestacije
IZLOŽBA ZA PAMĆENJE

Izložba Narodnog muzeja Srbije pod naslovom "Konstantin Veliki i Milanski edikt", i podnaslovom "Rađanje hrišćanstva u rimskim provincijama na tlu Srbije", na arheološkom lokalitetu Viminacijum, predstavlja izuzetnu zbirku autentičnih predmeta iz deset muzeja u Srbiji koji svedoče o vladavini Konstantina, Milanskom ediktu, počecima hrišćanstva na tlu Srbije. Izloženi materijal nastao je u periodu od kraja drugog veka koji prethodi vremenu Konstantina Velikog, zatim iz perioda njegove vladavine, kao nasleđe prvog hrišćanskog cara.

        

Prikazano je 180 reprezentativnih arheoloških artefakata, skulptura i fragmenata arhitektonske plastike, fresaka, mozaika, nakita, kultnih i predmeta ceremonijalnog karaktera, posuda od plemenitih metala, keramike i stakla, delova vojne paradne opreme i rimskog carskog novca, koji predstavljaju autentična svedočanstva o različitim aspektima života, javnoj i privatnoj pobožnosti, o luksuzu i svakodnevnom životu. Među izloženim predmetima je i čuveni Konstantinov portret, bronzana bista otkrivena 1900. godine u rodnom mestu cara Konstantina Naisu (današnji Niš), remek delo portretne umetnosti kasnoantičkog doba, koje je obišlo svet na brojnim gostujućim izložbama kao izuzetno vredan eksponat rimskog kulturnog nasleđa.
Bogatstvo života u urbanim centrima predstavljaju predmeti od zlata, srebra i bronze, arheološki nalazi iz rezidencijalnih kompleksa Sirmijuma, Naisusa, Medijane i Felix Romuliane, kao i vladarski nakit nađen u Šarkamenu. Među eksponatima veoma značajnu rudarsku i zanatsku delatnost na ovoj teritoriji predstavljaju nalazi pronađeni u Singidunumu i Viminacijumu, kao i oni iz okoline Šapca, iz oblasti planine Rudnik i iz dunavskog limesa.

Nakon otvaranja izložbe, u okviru programa obeležavanja 17 vekova od donošenja Milanskog edikta kojim je hrišćanstvo izjednačeno sa ostalim religijama, u rekonstruisanom rimskom amfiteatru izvedena je opera "Aida" Đuzepa Verdija, čija se 200. godišnjica od rođenja obeležava ove godine. Amfiteatar Viminacujuma primio je za ovu priliku 2.200 posetilaca, a nakom rekonstrukcije, do kraja 2013. godine, imaće 4.500 mesta. 

Izložba u Viminacijumu postavljena je do kraja juna, od 2. jula do 8. septembra biće u Narodnom muzeju u Beogradu, a u Niš je od 19. septembra do 31. oktobra 2013. godine. Predmeti iz različitih kolekcija izloženi su po segmentima života: kultura, vojska i svakodnevni život rimske države.

 

    

    

        

 

 

   
  početna strana  

Turistička organizacija Srbije

+381 11 6557100
office@serbia.travel
www.srbija.travel