Manifestacije

DESTINACIJSKI  MENADŽMENT

Turistička organizacija Srbije, u saradnji sa ovogodišnjim domaćinima Turističkom organizacijom Užica i Sportsko-turističkim centrom "Bajina Bašta", organizovala je u hotelu "Omorika" na Tari 6. Turistički forum (13.-16.05.2015.) koji ima za cilj da kroz edukativne sesije i radionice upozna predstavnike lokalnih turističkih organizacija sa savremenim trendovima u predstavljanju i promociji turističkih potencijala. Na Forumu, kome je prisustvovalo oko 150 učesnika iz 57 lokalnih i regionalnih turističkih organizacija iz Srbije, kao i veliki broj turističkih novinara, Gordana Plamenac, direktorka Turističke organizacije Srbije, istakla je da je "Srbija sve interesantnija destinacija koja beleži veliki porast broja stranih gostiju te je osnovna tema ovogodišnjeg skupa posvećena baš DESTINACIJSKOM MENADŽMENTU budući da su za unapređenje turističke ponude Srbije neophodni poboljšanje infrastrukture, bolja opremljenost turističkih objekata i kvaliteta usluga, kao i prilagođavanje propisima Evropske unije. Turizam je u poslednjoj deceniji jedina privredna grana koja pokazuje kontinuirani rast. Od pozicioniranja turizma u privredi Srbije zavise i odgovori na izazov javno-privatnog partnerstva, kao i visina prihoda koja će se na godišnjem nivou sliti u budžet".  

Edukativni deo Foruma činila su brojna predavanja, prezentacije, sesije i okrugli stolovi, izuzetno interesantni upravo sa stanovišta hvatanja koraka sa zahtevima svetskog turističkog tržišta. U tom smislu uvodno izlaganje pod naslovom "Destinacijski menadžment" (Prof.Dr Jovan Popesku, Univerzitet Singidunum), utemeljilo je konstataciju da je "Potrebno koristiti one mehanizme usmeravanja razvoja turizma koji mogu biti osnova za uobličavanje novih rešenja, posebno na regionalnom nivou".

Predavanje je pratila i istoimena radionica sa izuzetno inspirativnim nastupom Čeril Hargrov, eksperta za turizam i kulturno nasleđe u Odelenju za ekonomski razvoj Direkcije za turizam u Džordžiji (SAD), čije je učešće organizovano u okviru programa za razvoj turizma Američke ambasade u Beogradu. Svoj edukativni cilj ispunili su i Okrugli sto "Primeri dobre prakse i predstojeći izazovi u online promociji" (Nebojša Petković, TOS), Case study "Planinski doručak kao instrument specijalizacije gastronomske ponude turističke regije Zapadna Srbija" (Snežana Milisavljević, RRA Zlatibor, Užice), predavanja "Uloga privatnog sektora u implementaciji i održivosti projekta" (Ivan Vitorović, hotel "Mona"), "Razvoj tranzitnog turizma kroz unapređenje turističke signalizacije u jugozapadnoj Srbiji" (Darko Đurović, RRA Zlatibor, Užice), "Projektni potencijali u turizmu sa osvrtom na projekat EDEN - Izuzetne destinacije Evrope" (Dejan Crnomarković, TOS) i druga.

    

      

Ovogodišnji učesnici Turističkog Foruma, i turistički novinari, glasanjem su odlučili da se 7. Turistički forum iduće godine održi u Kuršumliji, u Prolom banji

Turistička organizacija Srbije

+ 381 11 6557100
office@serbia.travel
www.srbija.travel

 

    

Da bi destinacijski menadžment bio prikazan i u praksi, uz odgovarajuće primere i mogućnosti same destinacije, sastavni deo Foruma pratila su i sportska nadmetanja, piknik na Tari sa autentičnim gastronomskim specijalitetima uz muzičku pratnju trubača, poseta Bajinoj Bašti i fabrici lokalnog brenda "BB klekovača", kao i upoznavanje sa turističkim zanimljivostima regije, što je, u organizaciji agencije "Taratours", obuhvatilo obilazak jezera Perućac i plovidbu kanjonom reke Drine, prolazak kroz Mokru goru i etno selo Drvengrad na brdu Mećavnik, ispraćaj voza na glavnoj železničkoj stanici na Šarganskoj osmici, put do Višegrada i obilazak mosta Mehmed-paše Sokolovića i Andrićgrada.