Manifestacije

 

Na Međunarodni dan Dunava (29.06.2017.) u Beogradu je, u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO), Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i Dunavskog centra za kompetenciju (DCC), održana Međunarodna konferencija "Održivi razvoj turizma u Dunavskom regionu - Nove perspektive" na kojoj su, pored predstavnika Srbije, učestvovali i gosti iz Bugarske, Rumunije, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Mađarske, Slovačke, Moldavije, Austrije i drugih zemalja.

Otvarajući Konferenciju, čiji je cilj bio uspostavljanje politike i strateškog osnova za održivi razvoj zajedničkog turističkog proizvoda i marketing platforme u Dunavskom regionu,  Rasim Ljajić, Potpredsednik Vlade Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, naglašava da je za Srbiju "Dunav jedna od tri najprioritetnije destinacije sa najvećim mogućim potencijalom, ne samo u domenu turizma već i ekonomskog razvoja svih oblasti, regiona i gradova, kroz koje Dunav protiče. Preko 40 lokaliteta na celom toku Dunava je pod zaštitom UNESKO-a, i više od 30 nacionalnih parkova, što čini Dunav "Amazonom Evrope". Ljajić je najavio i izgradnju tri nova pristana na Dunavu u toku ove godine.

Svi učesnici Konferencije, na čelu sa Talebom Rifaiem, Generalnim sekretarom Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO), istakli su da je potrebno "Mnogo raditi na unapređenju infrastrukture kako bi Dunav postao simbol saradnje među državama regiona. Dunav je ogroman potencijal koji Srbija treba da iskoristi". Razgovaralo se i o razvoju veština održivosti, o transnacionalnoj saradnji, inovacijama i strategijama, ulaganjima i promociji Dunasvkog regiona na ostalim tržištima. 

Na Konferenciji, koju su obeležile teme: "Ulaganje u kadrove - savladavanje veština", "Razvoj i promocija Dunavskih transnacionalnih proizvoda" i "Oživljavanje nasleđa kroz proizvode kreativne industrije", diskutovalo se i na teme ključnih izazova sa kojima se suočava turistički sektor na Dunavu, načinima privlačenja investicija, o tome kako turizam utiče na otvaranje novih radnih mesta, kako promovisati lokalnu kulturu, kako razviti lance snabdevanja povezujući proizvođače, potrošače i turistička mesta.

Sa pogledom na podatke koji kažu da turizam u svetskoj ekonomiji učestvuje sa oko 10% u svetskom GDP, da preko milijardu i 250 miliona turista putuje svetom, da turizam učeštvuje sa 30% izvoza usluga u svetu, da je svaki 11 zaposleni u svetu zaposlen u sektoru turizma,  Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije (TOS), naglašava "Ovo je pravi trenutak da skrenemo pažnju na to koliko je održivi razvoj značajan za turizam Srbije. A kada je potencijal Dunava u pitanju, Srbija ga ne koristi u meri u kojoj bi mogla. Mi znamo da veliki broj kruzera dođe u Srbiju i prođe kroz nju. A te turiste treba da motivišemo da produže boravak".

Sastavni deo Konferencije bilo je potpisivanje Deklaracije o podršci privatnog sektora Globalnom etičkom kodeksu koju su, u prisustvu Taleba Rifaia i Renate Pindžo, Pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, potpisali i predstavnici YUTE, HORES-a i nekoliko najznačajnijih hotela Srbije. Učesnici Konferencije posetili su i      Dvorski kompleks u Beogradu, polovili su Dunavom i obišli Golubačku tvrđavu, Donji Milanovac, lokalitet Lepenski Vir i druge lokacije.
 

      

 

     

     

 

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Sektor turizam

+ 381 11 3139687
turizam@mtt.gov.rs
www.mtt.gov.rs

 

Turistička organizacija Srbije

+ 381 11 6557100
office@serbia.travel
www.srbija.travel