Manifestacije

PRIZNANJE
ZA NAJBOLJE

Ovogodiąšnji Svetski dan turizma, fokusiran na dve osnovne teme: “Turizam kao pokretač ekonomskog rasta“ i „Turizam i Planeta: posvećeni zelenoj budućnosti“, proslavljen je pod sloganom “ODRŽIVI TURIZAM – POLUGA RAZVOJA“. U tom smislu je i Taleb Rifai, Generalni sekretar Svetske turističke organizacije (UNWTO), poručio Na Svetski dan turizma postavljamo pitanje kako da 1,8 milijardi turista postane 1,8 milijardi prilika da svet bude bolje mesto i da se unapredi odrľživi razvoj. Kad god putujete, gde god da putujete, zapamtite da treba da pošątujete prirodu, kulturu i svoje domaćine“.

I sama obeležľavajući Svetski dan turizma, na sam taj dan (27.09.2017.), Turistička organizacija Srbije (TOS) dodelila je u Belom dvoru u Beogradu, po 33. put, nagrade "Turistički cvet" za značajna ostvarenja u podizanju kvaliteta turističkih usluga, doprinos razvoju, unapređenju i promociji turizma za period jul 2016. - jul 2017. godine.
Prilikom dodele priznanja Rasim Ljajić, ministar Trgovine, turizma i telekomunikacija u Vladi republike Srbije, naglaąšava da “Vlada priprema set mera za podršąku razvoju turizma, prioritet je ulaganje u privatni sektor koji treba da pronađe svoj interes u turizmu“. 

Uručujući priznanja „Turistički cvet“, Marija Labović, direktorka TOS-a, objašąnjava da je ove godine konkurencija bila ľžestoka jer je prijavljen najveći broj kandidata do sada, i ističe  da je „ostvaren veliki priliv domaćih i inostranih turista, čemu je doprineo i TOS svojim kampanjama, radionicama, prezentacijama, učešąćem na međunarodnim sajmovima i organizacijom brojnih poseta stranih novinara i turoperatora. Ove godine prvi put emitovana je globalna kampanja na BBC-u i EUROSPORT-u. On line kampanja SERBIA THE PLACE TO BE i dalje je u toku, a pregledi na internet srtranicama i drušątvenim mrežľama povećani su za 596%, dok su reakcije uvećane za 165%. O Srbiji su pisali Gardian, New York Times, Travel Channel i Discovery“.

Na dobro organizovanoj dodeli priznanja Turistički cvet 2017, sa svojim utiscima o Srbiji gostovali su novinari redakcija Lonely Planet Italija, koja je objavila i novi vodič o Srbiji, Discovery Rusija i časopisa DELO Slovenija. Premijerno je najavljena i kampanja Srbije na Travel Chanell-u za 2018. godinu (Odmor u gradovima, Aktivan odmor, Kulturno- istorijsko nasleđe i Zimski odmor u Srbiji).
Dodela nagrade Turistički cvet 2017 podseća da je već počelo takmičenje za najbolje u turizmu Srbije za 2018. godinu.

 

 

    

    

     
Dobitnici nagrade Turistički cvet 2017, koji osim diplome i prigodne statue, dobijaju i učešće na jednom svetskom sajmu turizma i oglašąavanje u štampanim medijima izabrane zemlje Regiona, su:
Turistička organizacija
ORGANIZACIJA ZA TURIZAM I KULTURU SOKOBANJA
Organizovala je veliki broj kulturnih, turističkih i zabavnih događaja, obeleľžila 180 godina organizovanog turizma u Sokobanji, realizovala promo kampanju „Sokobanja – gde staro postaje novo“ i doprinela rastu turističkog prometa
   

 Ugostiteljski objekat za smeąštaj:
„FALKENSTEINER HOTEL BELGRADE“, Beograd
Postoji već 5 godina i u protekloj godini je organizovao preko 250 događaja kojima je pristvovalo oko 13.000 ljudi i ostvareno je preko 36.000 noćenja
„ETNO SELO VRHPOLJE“, Ljubovija  
Predstavnik etno turizma u kome su tradicionalno i savremeno udružľeni u jedinstvenu celinu. Organizuje različite izlete i brojne manifestacije
   
Specijalna nagrada van konkurencije pripala je kineskoj knjiľevnici Danjan Čen, koja daje veliki doprinos promociji Srbije na kineskom trľžiąštu   
 
 
 
 
Turistička manifestacija
„DANI LUDAJE“ KIKINDA
Održľava se od 1986.godine i čuva od zaborava tradicionalne igre i specijalitete od bundeve. Ima međunarodni karakter
   
 Receptivna turistička agencija
 
„SABRA COMPANY d.o.o.“
U toku prethodne godine realizovala je preko 100 ugovora sa organizatorima putovanja, prevashodno sa Azijskog trľžišąta. Standardnu ponudu dopunjava posebnom: „Stari zanati“, „Foto safari“, „Snalažľenje u prostoru“, „Mono Serbia“ i druge 
 

Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga:
AD „AERODROM NIKOLA TESLA“, Beograd 
Broj putnika je uvećan za 39%, broj poletanja i sletanja za 25%, prihodi su uvećani za 31% a neto dobit je 200 puta veća
ALEKSANDRA MIKATA,
novinarka „Večernjih novosti“
Višąe od decenije prati turizam, otvarajući razne teme koje doprinose njegovom razvoju.  Svojim tekstovima pomogla je da se podigne nivo u hotelijerskoj industriji
     

Turistička organizacija Srbije
„Turistički cvet“

fax. +381 11 26 26 767
office@serbia.travel
www.srbija.travel

 
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Sektor za turizam
+ 381 11 3122855
turizam@mtt.gov.rs
www.mtt.gov.rs