D V E R I   T U N I S A

Jedna od retkih zemalja koja je turistima interesantna u svako doba godine je Tunis. Izmešu ostalog i zbog toga ¹to se u ovu severnoafričku zemlju ulaz bez viza. U ovoj najmanjoj zemlji severne Afrike svega ima u izobilju. Od brdovitog i zelenog severa, preko mediteranskog plavog sredi¹njeg dela, do saharskog juga, prostire se zemlja bujnih nasada urminih palmi, oran¾erija, vinograda i razvijenih poljoprivrednih regiona. Tunis je jedna od najliberalnijih islamskih zemalja u kojima se ¾ene slobodno kreęu bez obaveze skrivanja lica i u kojima se alkoholna pięa slu¾e u hotelima i restoranima.
Tunis se prostire na 164.000 m2 i ima oko 9.200.000 stanovnika. Najpopularnija turistička mesta su rasporešena du¾ 1.400 km duge Sredozemne obale sa brojim pe¹čanim pla¾ama od kojih su najpopularnije one u Hamametu, Nabelu, Port el Kantuiu, Susu i Mahdii.
U Tunisu koji su 814.godine pre nove ere osnovali Feničani predvošeni kraljicom Didom, kroz koji su pro¹li Rimljani, Vandali, Vizantinci, Arapi, Turci i Francuzi, čije je slikarstvo francusko, muzika arapska a amami turski, turista se nalazi se negde izmešu drevne pro¹losti i modernog doba čija se, pre svega arhitektura, prilagošava prostoru.

Iako je u Tunisu zvaničan jezik arapski, svi govore francuski a u turističkim mestima
solidno se služe i engleskim jer je turizam jedna od najznačajnijih privrednih grana.
Do Tunisa se najlakše stiže avionom. Aerodrom Kartagina udaljen je 8 km od glavnog grada Tunisa –Tunisa i put do njega je pun intenzivnih boja, od azurnog neba, preko mora u svim mogućim tonovima plave, do belih fasada seoceta Sidu Bu Saida i neverovatnih boja cveća i rastinja.Sve je u Tunisu u znaku turizma.Nabel je poznat po grnčariji i najlepšim plažama, a Sus, stari feničanski grad Hadrumet, ima Medinu sa ulicama punim šarenila tradicionalnih nošnji, blještvih izloga zlata, mirisa parfema, kože i orijentalnih začina. Port el Kantui, sa marinom u kojoj se ljuljuškaju jahte milionera, prava flota malih čamaca, katamarani, gusarski brofovi zan iznajmljivanje i mini podmornice, najluksuznije je letovalište Tunisa. Monastir sa velelepnim mauzolejom Habiba Burgibe i Mahdia, nekadašnja prestonica Fatmida, biseri su ntuniskog turizma.Hamamet, bivše ribarsko mesto, u kome su boravili i Vinston Čerčil, Antoni Idn, Andre Židi i drugi, danas ima novi deo, najmoderniji u Tunisu, gra?en po uzoru na Azurnu obalu.
Sam grad Tunis najviše je uskladio staro i novo. Do srca grada, Medine i stare zgrade engelske ambasade danas poznatoj po tome što je u njoj sniman čuveni film „Engleski pacijent“ stiže se duž avenije sa modernim tržnim centrima i hotelima od kojih najveći pripada lancu „El Muradi“.
Tunis je bezbedna zemlja u kojoj se boravi u odličnim hotelima, kupa u toplom moru, jede zanimljiva hrana sa dosta začina, piju sjajna vina, pravljena po francuskoj recepturi, kupuju raznorazne drangulije i dobre kožne tašne i jakne, noću zabavlja u restoranima sa trbušnim plesom. Istorija oličena u Kartagini, osećaj avanture za vreme boravka u Sahari i preplitanje tradicije orijenta sa ostatkom sveta, sastavni su deo Tunisa koji treba doživeti. Makar jedamput.


Iako je u Tunisu zvaničan jezik arapski, svi govore francuski a u turističkim mestima solidno se slu¾e i engleskim jer je turizam jedna od najznačajnijih privrednih grana.
Do Tunisa se najlak¹e sti¾e avionom. Aerodrom Kartagina udaljen je 8 km od glavnog grada Tunisa - Tunisa i put do njega je pun intenzivnih boja, od azurnog neba, preko mora u svim moguęim tonovima plave, do belih fasada seoceta Sidu Bu Saida i neverovatnih boja cveęa i rastinja. Sve je u Tunisu u znaku turizma. Nabel je poznat po grnčariji i najlep¹im pla¾ama, a Sus, stari feničanski grad Hadrumet, ima Medinu sa ulicama punim ¹arenila tradicionalnih no¹nji, blje¹tavih izloga zlata, mirisa parfema, ko¾e i orijentalnih začina. Port el Kantui, sa marinom u kojoj se ljulju¹kaju jahte milionera, prava flota malih čamaca, katamarani, gusarski brofovi zan iznajmljivanje i mini podmornice, najluksuznije je letovali¹te Tunisa. Monastir sa velelepnim mauzolejom Habiba Burgibe i Mahdia, nekada¹nja prestonica Fatmida, biseri su ntuniskog turizma. Hamamet, biv¹e ribarsko mesto, u kome su boravili i Vinston Čerčil, Antoni Idn, Andre ®idi i drugi, danas ima novi deo, najmoderniji u Tunisu, grašen po uzoru na Azurnu obalu.
Sam grad Tunis najvi¹e je uskladio staro i novo. Do srca grada, Medine i stare zgrade engelske ambasade danas poznatoj po tome ¹to je u njoj sniman čuveni film "Engleski pacijent" sti¾e se du¾ avenije sa modernim tr¾nim centrima i hotelima od kojih najveęi pripada lancu "El Muradi".
Tunis je bezbedna zemlja u kojoj se boravi u odličnim hotelima, kupa u toplom moru, jede zanimljiva hrana sa dosta začina, piju sjajna vina, pravljena po francuskoj recepturi, kupuju raznorazne drangulije i dobre ko¾ne ta¹ne i jakne, noęu zabavlja u restoranima sa trbu¹nim plesom. Istorija oličena u Kartagini, oseęaj avanture za vreme boravka u Sahari i preplitanje tradicije orijenta sa ostatkom sveta, sastavni su deo Tunisa koji treba do¾iveti. Makar jedanput.


početna strana    

SA KOFEROM KROZ SVET