Čudesna Srbija

i proglašena za kulturno dobro prve kategorije a od 1990. godine član je i Evropske zajednice muzeja pod otvorenim nebom.
Muzej je otvoren svakoga dana i godišnje kroz ovu etno celinu prođe preko 100.000 posetilaca. Turisti, istraživači i omladina upoznaju se sa postojbinom predaka, sa zgradama različite namene, predmetima, pokućstvom, zanatima i alatima kojima su izrađivani predmeti od zemlje i drveta.
Za posetioce "Strarog sela" i one koji ovde borave na raznim likovnim, muzičkim i književnim susretima, isložbama, predavanjima i seminarima, uređene su posebne celine zgrada za okrepljenje i odmor. U ponudi autentične krčme je zdrava hrana iz ekološki čiste sredine, zaboravljena, stara jela i pića. Objekti za konačenje oplemenjeni su drvetom, odgovarajućim pokućstvom i vatrom iz kamina. U tradicionalnom stili je urađena i prodavnica suvenira sa replikama predmeta narodnog stvaralaštva. U njoj se mogu kupiti i specijalni čajevi od divljih voćki, slatka, rakije travarice i suve šljive u listu. Sve je spravljeno u potpunom skladu sa zahtevima savremenih ekoloških pokreta.
U ovom periodu u muzeju "Staro selo" polupansion staje 2.200 dinara a noćenje sa doručkom 1.700 dinara

Kontakt: +381 31 802 586


   
početna strana

Dvadesetak kilometara od centra Zlatibora, ušuškano na pitomim padinama, nalazi se selo Sirogojno, poznato po pletiljama i "Starom selu" - muzeju pod otvorenim nebom. Ovaj kompleks, jedan od najatraktivnijih u Evropi, koji predstavlja tradicionalno graditeljstvo, materijalno i duhovno nasleđe srpskog sela planinskih obalsti dinarske regije, prostire se na površini od pet hektara. Njegova izgradnja započela je 1979. godine premeštanjem objekata na odabranu lokaciju, u blizini crkve Svetog Petra i Pavla. U pedesetak originalnih zlatiborskih brvnara izloženo je preko 2.000 eksponata. U prirodnom okruženju smeštene su stare seoske okućnice sa mnogobrojnim zgradama i pratećim ambijentalnim detaljima. Muzejska celina, sa crkvom Svetog Petra i Pavla, zaštićena je kao spomenik kulture