NEPROLAZNOST DUHA I TRADICIJE

 

     

          

Najviše vremena provodi u ateljeu u Beču gde se nastanjuje a povremeno boravi i u Beogradu. 1940. godine. izabran je za počasnog građanina Vršca. Živeo je mirno i povučeno u Beču sve do svoje smrti 30. novembra 1957. godine. Po njegovoj želji urna sa pepelom preneta je u Beograd, grad kome je darovao i najveći deo svoje zaostavštine. U Vršcu, u zgradi Apoteke na stepenicama, 1977. godine otvorena je stalna postavka "Sećanje na Paju Jovanovića".

          

početna strana

 

   

Čudesna Srbija

 

Informacije

Turistička organizacija
opštine Vršac
+381 13 832 999, 831 055
fax. +381 13 838 050
toovrsac@yahoo.com
www.to.vrsac.com

Vršac je grad jedinstva različitosti i to se ogleda u gotovo svim aspektima života. On je poslovno i duhovno sedište Eparhije Banatske, grad kulture, umetnosti i zabave.
Staro i novo isprepletano je u jedinstvenu celinu. Nakon odlaska Turaka, kao gradsko naselje formira se početkom 18. veka. Tokom tog perioda kao i kasnije, u 19. veku, podignute su brojne građevine koje u potpunosti oslikavaju duh i dušu ovog grada.
Jedno od najinteresantnijih zdanja, čiji obilazak spada u sve varijante turističkih razgledanja Vršca, jeste stara apoteka poznata kao "Apoteka na stepenicama". Građena je u drugoj polovini 18. veka i predstavlja pravi primerak barokne arhitekture. U ovom prostoru, u kome je 1784. godine otvorena prva apoteka, danas je postavka Narodnog muzeja "Iz istorije zdravstva".
U drugom delu ove znamenite građevine je takođe postavka Narodnog muzeja "Sećanje na Paju Jovanovića". Jedan od najvećih srpskih slikara - Paja Jovanović (1859-1957), čuven u svetu, rođen je u Vršcu. Opredeljuje se za slikarstvo i otac ga, sa nepunih 16 godina, odvodi u Beč na školovanje. Uočivši povećano zanimanje Evrope za Balkan, slika uglavnom scene iz života Albanaca, Crnogoraca, Hercegovaca, koje će mu doneti veliku slavu. Čuvene su njegove žanr - scene "Izdajica", "Mačevanje", "Kićenje neveste", "Borba petlova" i druge iz tog perioda.