Turističke destinacije
 

GRAD LEPOTE,

ISTORIJE I VINA
 

U podnožju Fruške Gore, u severoistočnom uglu Srema, na proširenoj ravni između brda i Dunava, ugnezdili se živopisni Sremski Karlovci,  prepoznatljivi po tornjevima crkava i palatama, čuveni po odličnom vinu, nerazdvojni od imena pesnika Branka Radičevića, čiji se spomenik nalazi na obližnjem Stražilovu, i sve poznatiji kao turistička meka. Ovaj centar duhovnosti, zbog čega je stekao ime srpskog Siona, kao tvrđava-naselje Karom prvi put se 1308. godine pominje u pisanim dokumentima.

Posle Prve velike seobe Srba 1690. godine Karlovci postaju direktan naslednik Pećke patrijaršije i novi duhovni centar svih Srba. U evropsku istoriju Karlovci ulaze 1699. godine kada je u njima potpisan mir Alijanse (Austrija, Poljska, Rusija i Venecija) i Turske. Udaljeni šezdeset kilometara od Beograda, i deset od Novog SadaSremski Karlovci su neodoljiv spoj dve evropske kulture - zapadne i istočne. Zamalo su u vreme negovanja bliskih veza sa Gracom, Trstom, Bečom i Temišvarom postali srpski Hajdelberg, grad kulture i obrazovanja. Iznedrili su prvu gimnaziju, Bogosloviju, drugu po starini u pravoslavlju, prvo sokolsko i lovačko društvo, prvi časopis i prvu pozorišnu predstavu.

Sremski Karlovci, jedna od najpoznatijih turističkih destinacija Srbije koja se ubraja među najlepše male gradove jugoistočne Evrope, i koja je, kao kulturno dobro, pod zaštitom države, poznati su po baroknom i neoklasicističkom zdanju Gimnazije, Stefaneumu, Palati narodnih fondova, Patrijaršijskom dvoru sa riznicom, Magistratu, domovima barona Rajačića i Dragomira Popovića, Sabornoj i Rimokatoličkoj crkvi, kapeli Gospe Mira i Česmi četiri lava. Crkveni tornjevi se ovde propinju da nadvise Frušku Goru a zvona zvone kao u Firenci. Osim po istoriji i lepoti, Sremski Karlovci su poznati i po brojnim manifestacijama poput "Festivala kuglofa" (poslednji vikend u junu), "Brankovog kola" (početak septembra), "Karlovačke berbe grožđa" (kraj septembra, početak oktobra) i drugim, raznovrsnom smeštaju (hoteli "Premier Prezident" i "Dunav", vile "Prezident", "Belilo 69", Karlovački konak", bungalovi na Stražilovu, ekokamp "Fruška Gora", priivatni smeštaj), atraktivnim kafanicama i vinarijama, desertnim vinima "Ausbruhu" i "Bermetu", a u Beču i danas postoji zaštićeno ime ružice pod nazivom "Karlovci tovajn".

Grad ima i svoju legendu namenjenu svim turistima i posetiocima koji doplove Dunavom (1.244 km) ili se dovezu putem, koja kaže da će se onaj ko se, osim vinom iz brojnih vinskih podruma ucrtanih na kartu "Puteva vina Sremskih Karlovaca i Fruške Gore", napoji i vodom sa Česme četiri lava u srcu grada, sigurno vratiti u Karlovce i tu - venčati. Godine nisu važne.

   VREME ZAUSTAVLJENO U SRCU GRADA
PATRIJARŠIJSKI DVOR
Najmonumentalnija građevina 19. veka u Vojvodini u kojoj je smeštena Riznica - muzej Srpske pravoslavne crkve sa predmetima koji su prava remek-dela. Ikonostas kapele u Patrijaršijskom dvoru delo je čuvenog slikara Uroša Predića. 
SABORNA CRKVA
Podignuta 1762. godine, čuvena po lepoti ikonostasa koji su oslikali Teodor Kračun i Jakov Orfelin. Krasi je i 11 uljanih slika Paje Jovanovića.
KARLOVAČKA GIMNAZIJA
Najstarija srpska gimnazija osnovana 1791. godine
KARLOVAČKA BOGOSLOVIJA
Prva srpska pravoslavna Bogoslovija osnovana  1794. godine
MAGISTRAT
Sa balkona ove zgrade, u kojoj je danas Opština Sremski Karlovci, 1848. godine proglašeno je Srpsko Vojvodstvo
KAPELA MIRA
Podignuta 1817. godine na mestu gde je potpisan čuveni Karlovački mir (1699. godine) između sila Hrišćanske alijanse i Turske. U njoj je prvi put u zvaničnoj svetskoj diplomatiji koršćen okrugli sto za pregovaranje a iz istih razloga je baraka imala i četiri ulaza, kako bi svi predstavnici velikih sila ulazili istovremeno.

 

Turistička organizacija Sremskih Karlovaca

+381 21 882127, 883855
info@karlovci.org.rs
www.karlovci.org.rs

 

   

    

    

   

 TURISTIČKA ORGANIZACIJA SREMSKIH KARLOVACA - Preporuka
 ORGANIZACIJA TEMATSKIH RUTA

 VINSKI PODRUMI
 VINARIJE
 MUZEJI I GALERIJE
 OKOLINA
 ZNAMENITOSTI

 VODIČKA SLUŽBA

 INFORMACIJE O TURISTIČKOJ PONUDI GRADA
 REZERVACIJE SMEŠTAJA U DOMAĆOJ RADINOSTI
 PRODAJA AUTENTIČNIH SUVENIRA

   NADOMAK SREMSKIH KARLOVACA
 STRAŽILOVO
 Najpoznatije izletište u okviru Nacionalnog parka
 "Fruška Gora"

 "KOVILJSKO-PETROVARADINSKI RIT"
 specijalni rezervat prirode pod zaštitom države
 Na obroncima Fruške Gore smešteno je 16 srpskih
 pravoslavnih manastira podignutih u kasnom
  srednjem veku
 
početna strana