Reke koje spajaju
 

DUNAVOM KROZ SRBIJU

 

Krstarenje rekama je jedan od najtraženijih turističkih proizvoda ne samo u Evropi već i u celom svetu. Srbija zauzima važno mesto na Dunavskom putu od Nemačke do Crnog mora. Po dužini (2.850 km) i razgranatosti sliva (120 pritoka) Dunav je jedna od većih svetskih reka, a u Evropi druga posle Volge. Dunav spaja više od 80 miliona ljudi koji govore razne jezike, pripadaju različitim religijama i neguju svoje istorijsko nasleđe.

Dužina Dunava kroz Srbiju je 588 kilometara, plovan je celim tokom i predstavlja prirodnu vezu sa Nemačkom, Austrijom, Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom. Turisti koji krstare Dunavom ulaze u Srbiju kod Bezdana gde se obavljaju sve formalnosti. Odatle odlaze u obilazak Vojvodine a potom, pored Novog Sada i Petrovaradina, nastavljaju plovidbu do Beograda i Kalemegdana. Na putu do Crnog mora prolaze pored arheološkog nalazišta Vinča, Smedereva, Golupca i Kladova, kroz Đerdapsku klisuru koja je, sigurno, najatraktivniji deo putovanja, uz razgledanje neolitskog naselja Lepenski Vir (6000 godina pre n.e) i Trajanove table iz rimskog dob

a.Uobičajena turistička tura podrazumeva ukrcavanje u Beču i plovidbu Dunavom do Đurđe, luke u Rumuniji. Ovakav program popularno se naziva "Pet Dunavskih Metropola - Beč, Bratislava, Budimpešta, Beograd, Bukurešt (koji baš i nije na Dunavu), i traje 11 dana.

   

  KORISNE INFORMACIJE
Turistička organizacija opštine Apatin
/fax: +381 25/ 772 555
www.turizam.apatin.com
Turistička organizacija Bačke Palanke
+381 21 6041336
www.toobap.org.rs
Turistička organizacija Novog Sada
+381 21/ 421 811, 421 812, 451 481, fax: +381 21/ 451 481
www.novisadtourism.com
Turistička organizacija Beograda
+381 11/ 3061410, 3061400, fax:+381 11/ 3061414
www.tob.co.rs
Turistička organizacija opštine Smederevo
/fax: +381 26/ 222 952
www.toosd.com
Turistička organizacija opštine Veliko Gradište
+381 12/ 663179
www.tovg.org
Turistička organizacija opštine Kladovo
+381 19/801690, 807656
www.kladovo.org.rs
Turistička organizacija opštine Majdanpek
/fax. +381 30/590184
www.toom.rs

    

 

     

    

  DOBRODOŠLICA ZA VELIKE BRODOVE

Na ovom putu turiste čeka osmišljen prolazak kroz Srbiju. Na ulasku u zemlju obično se u Bezdanu organizuje ručak sa ribljom čorbom.
U Novom Sadu čekaju autobusi koji vode u obilazak Vojvodine, pre svega Fruškogorskih manastira. U Krušedolu turiste služe vinom i rakijom, što je svojevrsna atrakcija. U Beogradu je dvodnevno zadržavanje sa posetom izletištima, lokalitetu Viminacijum, razgledanjem i šopingom. Na okolnim privatnim salašima i seoskim domaćinstvima organizuje se ručak uz muziku tamburaša. Večera je u Skadarliji ili na brodu uz folklorne programe i  modne revije. Sutradan se plovi do Velikog Gradišta uz degustaciju kladovskog kavijara.
Sve je veći i broj turista koji kroz Srbiju ne plove organizovano velikim brodovima već sopstvenim jahtama. U tom smislu nije zanemarljiva ni blizina Tise, Morave i Drine kao i brojnih unutrašnjih kanala i jezera. Izgradnjom plovidbenog sistema Rajna-Majna-Dunav, Dunav postaje kičma puta koji kako Evropljanima tako i prekookeanskim turistima  pruža gotovo neograničene mogućnosti plovidbe

   
 
 
 

početna strana